Backgrounds Color and Background Image (Support Box Layout Only)

 • patten 0
 • patten 1
 • patten 2
 • patten 3
 • patten 4
 • patten 5
 • patten 6
 • patten 7
 • patten 8
 • patten 9
 • patten 10

SHOFU Solidilite V Svjetlosnopolimerizujuća lampa za zubnu tehniku

Quick Overview

Solidilite V lampa je dizajnirana da optimalno polimerizuje mikro-hibridne kompozite (kao na primer Ceramage).
Sa izuzetno visokim izvorom svjetlosti od 600W i efikasnim provođenjem toplote, garantuje blagu polimerizaciju koja je prikladna za određeni materijal, uz kratko vrijeme izlaganja.
Četiri moćne halogene lampe, 150W svaka sa spektrom svetlosnog talasa 400-550 nm, garantuju efikasno očvršćavanje u kompaktnoj polimerizacionoj komori.

Top
#top .inner_product_header { min-height: 650px; }