Backgrounds Color and Background Image (Support Box Layout Only)

 • patten 0
 • patten 1
 • patten 2
 • patten 3
 • patten 4
 • patten 5
 • patten 6
 • patten 7
 • patten 8
 • patten 9
 • patten 10

UP EndoREZ 5ml + 20Nastavaka

Quick Overview
 • Jedini hidrofilni materijal za punjenje, za koji nije potreban primer
 • Vrlo je tečan i odlično se veže za zidove kanala
 • Vrlo brzo stvrdnjavanje pri primjeni dual-vezujućeg akceleratora
 • Dobro prijanjanje čak i pri umjereno vlažnim kanalima
 • Lako se odstranjuje u slučaju naknadnih nadogradnji ili revizija
 • RTG vidljiv

EndoREZ je hidrofilni materijal za punjenje korijenskih kanala na bazi UDMA (uretan-dimetakrilat), koji mnogo bolje zatvara u svim uslovima. Jedinstveni sastav omogućuje prijanjanje bez upotrebe komplikovanih adheziva u kanalu. Zahvaljujući dual- vezivanju, gornji sloj se odmah može polimerizirati svjetlom, da bi se odmah mogao uraditi kompozitni ispun. EndoREZ je RTG vidljiv isto kao i gutaperka što olakšava interpretaciju rentgenskih snimaka.

 

 

 

 

 

 

Quantity

93.46

Dual-polimerizirajući Sealer-cement

Youtube video

Top
#top .inner_product_header { min-height: 650px; }